WooGlaSte® är Reforest'Aktör !

Att förvärva en WooGlaSte-produkt innebär också att du bidrar till återplantering av skog runt om i världen med Reforest’Action.

Reforest’Action-projekt syftar till att bevara och återställa skogar runt om i världen. De gynnar planteringsprojekt med flera arter, anpassade till det lokala ekosystemet. Som svar på de åtaganden som anges i deras stadga tar de olika former beroende på region: agroforestry, skogskogning, assisterad naturlig förnyelse … Dessa initiativ finansieras av Reforest’Actors, individer och företag och genomförs lokalt av dess partners på området. : skogsmän, sociala företag, föreningar, icke-statliga organisationer … De planterade träden övervakas över tid av skogseksperter och jordbrukstekniker för att säkerställa deras tillväxt under bästa möjliga förhållanden.

Fördelar med återplantering av skog:

VÄDER : CO2 lagrade

BIODIVERSITET : djurskydd skapade

HÄLSA : syre genererad


SYSSELSÄTTNING : arbete skapat