WooGlaSte® is Reforest'Actor !

Het aanschaffen van een WooGlaSte product betekent ook bijdragen aan herbebossing over de hele wereld met Reforest'Action.

De projecten van Reforest’s Action zijn gericht op het behoud en herstel van bossen wereldwijd. Zij geven de voorkeur aan projecten voor de aanplant van meerdere soorten, aangepast aan het lokale ecosysteem. In overeenstemming met de verbintenissen die in hun handvest zijn opgenomen, nemen ze verschillende vormen aan, afhankelijk van de regio: agrobosbouw, herbebossing, natuurlijke regeneratie… Deze initiatieven worden gefinancierd door Reforest’Actors, particulieren en bedrijven, en worden ter plaatse uitgevoerd door haar partners op het terrein: boswachters, sociale ondernemingen, verenigingen, NGO’s… De geplante bomen worden in de loop van de tijd gecontroleerd door bosbouwdeskundigen en landbouwtechnici om hun groei in de best mogelijke omstandigheden te waarborgen.

Voordelen van herbebossing :

CLIMATE : CO2 opgeslagen

BIODIVERSITEIT : gecreëerde dierenasielen

GEZONDHEID : gegenereerde zuurstof


WERKGELEGENHEID : werk gemaakt