WooGlaSte® to Reforest'Aktor !

Kupując produkt WooGlaSte przyczyniasz się również do ponownego zalesiania świata dzięki Reforest'Action.

Projekty Reforest’Action mają na celu ochronę i odbudowę lasów na całym świecie. Sprzyjają one projektom plantacji wielogatunkowych, dostosowanych do lokalnego ekosystemu. Zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w ich karcie, przybierają one różne formy w zależności od regionu: agroleśnictwo, zalesianie, wspomagana naturalna regeneracja itd. Inicjatywy te są finansowane przez Reforest’Aktor, osoby prywatne i przedsiębiorstwa, i są realizowane lokalnie przez jego partnerów w terenie: leśników, przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp. Zasadzone drzewa są monitorowane przez ekspertów leśnictwa i techników agronomii, aby zapewnić im wzrost w jak najlepszych warunkach.

Korzyści z ponownego zalesiania :

KLIMAT : CO2 przechowywane

BIODIVERSITY : utworzone schroniska dla zwierząt

ZDROWIE : wytworzony tlen


ZATRUDNIENIE : stworzona praca